Samen platforms Land van Cuijk


In de gemeente Land van Cuijk zijn op dit moment 3 maatschappelijke platforms actief, deze platforms worden beheerd door betrokken inwoners, de Buurt- en dorpsverbinders. Doel van de platformen, meer ontmoetingen tussen inwoners, verenigingen en organisaties, het verminderen van versnippering van informatie, het in kaart brengen van parelstjes/burgerinitiatieven en veel meer.